PHÁT HIỆN LOÀI THẰN LẰN MỚI CHO KHOA HỌC Ở TỈNH SƠN LA

 

Phạm Văn Anh, Khoa Sinh – Hóa – Trường đại học Tây Bắc

 

Các nhà khoa học của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội và Vườn thú Cologne (CHLB Đức) vừa phát hiện một loài thằn lẵn ngón mới với mẫu thu ở xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Phát hiện này được công bố trên tạp chí Zootaxa (số 4341 (1): 025-040, tháng 10/2017). Loài mới được đặt tên theo địa điểm thu mẫu chuẩn là tỉnh Sơn La của Việt Nam.

 

Thằn lằn chân ngón là tên tiếng Việt của giống Cyrtodactylus thuộc họ Tắc kè (Gekkonidae), Bộ có vảy (Squamata), lớp Bò sát (Reptilia). Loài Thằn lằn chân ngón sơn la (Cyrtodactylus sonlaensis Nguyen, Pham, Ziegler, Ngo & Le) có kích thước lớn, chiều dài thân (SVL) khoảng 83.2 mm; 13 -15 hàng nốt sần trên lưng; 34 – 42 hàng vảy bụng; 15 – 17 vảy dưới đùi nở rộng; con đực có 14 – 15 lỗ ở mỗi bên đùi và 8 lỗ trước huyệt; ở con cái thiếu lỗ đùi và trước huyệt; 2 – 3 nốt sần sau huyệt; 18 – 21 bản mỏng dưới ngón chân thứ IV; đầu với các đốm nâu lớn hình ô van; các đốm nâu ở cổ không liên tục; có 5 băng nâu ngang trên lưng; vảy dưới đuôi nở rộng.

 

Cùng với phát hiện và mô tả mới loài Thằn lằn ngón sơn la (Cyrtodactylus sonlaensis), trong công bố này các nhà khoa học còn ghi nhận đầu tiên về phân bố mới loài Thằn lằn ngón o ta (Cyrtodactylus otai) cho tỉnh Sơn La, nâng tổng số loài thạch sùng ngón hiện biết ở tỉnh này lên 3 loài.

 

 
 
 

Thằn lằn chân ngón sơn la  Cyrtodactylus sonlaensis, mẫu đực (ảnh Phạm Văn Anh)

 
 
 
 

Thằn lằn chân ngón sơn la Cyrtodactylus sonlaensis, mẫu cái (ảnh Phạm Văn Anh)