Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng Khu trung tâm – Hành chính dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Ngày 11 tháng 8 năm 2014, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng Khu trung tâm – Hành chính dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng.

Các file đính kèm:

QuyetDinh1672.pdf

dieu chinh Bidoup2000_03

quy hoach giao thong Bidoup2000

quy hoach Bidoup2000 sauvichinhFinal

Phan khu 01

Phan khu 02

Phan khu 03

Phan khu 04