Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2015

Căn cứ kết quả quy đổi điểm học tập của thí sinh tham gia kỳ xét tuyển viên chức;

Căn cứ kết quả phỏng vấn sát hạch của Ban sát hạch tuyển dụng viên chức ngày 29/9/2015,

Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đợt 1 năm 2015 thông báo kết quả tuyển dụng như sau:

Số TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Dân tộc Trình độ chuyện môn Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học Điểm xét tuyển (thang điểm 100) Kết quả Ghi chuù
Nam Nữ Điểm sát hạch Kết quả học tập Tổng điểm xét tuyển Trúng tuyển Trượt
Điểm tín chỉ điểm học tập Điểm TN Điểm quy đổi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=(11*2)+15 18 19 20
I Vị trí chuyên viên phòng Kỹ thuật lâm nghiệp (Ngạch chuyên viên 01.003)
1 Đinh Văn Quyền 6/14/1986 Nam định Kinh Đại học Lâm nghiệp B A 20.00 6,76 6,67 134.30 174.30
2 Nguyễn Sỹ Quang 4/17/1991 Nghệ An Kinh Đại học Lâm nghiệp B A 92.00 2,54 122.29 306.29
3 Trần Đình Quân 9/12/1992 Hà Tĩnh Kinh Đại học Lâm nghiệp B A 28.50 2,87 7.57 141.14 198.14
4 Bùi Hiến Đức 4/23/1988 Hưng Yên Kinh Đại học Lâm nghiệp B B 20.50 7.74 10.00 177.40 197.90
II Vị trí chuyên viên công nghệ sinh học (Ngạch chuyên viên 01.003)
1 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 1/10/1993 Lâm Đồng Kinh Đại học CNCN sinh học C A 47,5 7.20 144.00 239.00
2 Bùi Trung Tuyến 11/24/1986 Nam Định Kinh Đại học CNCN sinh học B A 88,25 5.83 7.00 128.30 304.80
3 Nguyễn Thị Thanh Trúc 9/28/1991 Lâm Đồng Kinh Đại học CNCN sinh học B A 6.53 130.60 Không dự KT sát hạch
III Ví trí Kế toán Trung tâm Du lịch sinh thái và GDMT( ngạch Kế toán viên 06031)
1 Hà Thị Thu Phương 12/11/1991 Lâm Đồng Kinh Đại học Kế toán kiểm toán B A 88,50 7.08 141.60 318.60
IV Vị trí kế toán Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới (Ngạch Kế toán viên Cao đẳng 06a.031)
1 Phan Trung Hữu 10/20/1992 Nghệ An Kinh Cao đẳng Kế toán B B 78,00 6.50 8.70 152.00 308.00
V Vị trí Trung cấp du lịch, Trung tâm du lịch sinh thái (ngạch cán sự 01004)
1 Phan Mạnh Hùng 4/16/1986 Nghệ An Kinh THCN Du lịch A B 85,00 6.10 5.50 116.00 286.00

Các thí sinh có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến hết ngày 16/10/2015 theo mẫu: Đơn xin phúc khảo