Thông báo sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2017

THÔNG BÁO

Sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2017

–––––––––––

Căn cứ Kế hoạch số 201/KH-VQG ngày 22/8/2017 của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2017.

Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia thông báo việc sát hạch xét tuyển viên chức năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h15’ ngày 18/10/2017.

3. Địa điểm: Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, Tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

3. Đối tượng sát hạch: (Có danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch kèm theo).

* ghi chú: Các thí sinh tham dự sát hạch phải mang theo một trong các giấy tờ tùy thân có dán hình: CMND, Giấy phép lái xe, Thẻ Đảng viên… để đối chiếu hồ sơ.

Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thông báo đến các thi sinh được biết, tham dự buổi sát hạch theo quy định./.