Tại Thung lũng trăm năm huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng,Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà kỹ niệm 5 năm ngày thành lập Hạt kiểm lâm

 

Với diện tích 63.938 ha,Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà kết hợp với Vườn quốc gia Phước Bình, Chư Jang Sin, khu bảo tồn thiên nhiên và các khu phòng hộ kế cận tạo thành tạo thành một khu bảo tồn rộng lớn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Vườn có nguồn tài nguyên thiên nhiên, động vật, thực vật hết sức phong phú, đa dạng, nhiều hệ sinh thái rừng còn giử được nguyên vẹn chưa bị tác động của con người. Đây là địa bàn lâm tặc tìm mọi cách, thủ đoạn xâm nhập để săn bắn động vật, khai thác tài nguyên rừng.
Ngày 8/9/2005 UBND tỉnh Lâm Đồng  có Quyết định số 157/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.
Hạt kiểm lâm Bidoup-Núi Bà kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (8/9/2005-8/9/2010) đã ôn lại quá trình xây dựng, phát triển và đánh gia công lao to lớn của lực lượng Kiểm lâm với sự nghiệp phát triển Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.