Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án việc làm ở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2014, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã tổ chức cuộc họp xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị do đồng chí Lê Văn Hương – Bí thư đảng bộ, giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà làm chủ trì.

 

Đến tham gia cuộc họp có ban giám đốc, trưởng, phó các phòng chức năng, giám đốc các trung tâm trực thuộc,..

Thông qua các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, nhu cầu công tác thực tế, các phòng ban chức năng đã xây dựng vị trí việc làm theo các biểu mẫu có sẵn của đề án. Trên cơ sở đó Ban giám đốc, các cán bộ chủ chốt của đơn vị rà soát lại Đề án việc làm của các phòng ban, đơn vị trực thuộc để tổng hợp, hoàn thiện Đề án việc làm của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Vườn quốc gia làm thủ tục, hồ sơ  Đề án việc làm của đơn vị gửi về Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thẩm định theo quy định.

                                                                                                                                                                                             Đức Cường