Tổ chức Bảo tồn các Vườn Thực vật Quốc tế (BGCI) phối hợp với Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị mạng lưới các Vườn thực vật Đông Nam Á lần thứ 06

Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, Tổ chức Bảo tồn các Vườn Thực vật Quốc tế (BGCI) phối hợp với Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị mạng lưới các Vườn thực vật Đông Nam Á lần thứ 06. Về tham dự hội nghị có ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Joachim Gratzfeld – Giám đốc chương trình vùng, BGCI; ông Jean Linsky – Điều phối viên mạng lưới SEABG, BGCI và có sự tham dự của 70 đại biểu trong đó có 45 đại biểu nước ngoài và 25 đại biểu trong nước.

 

Ông Phạm S – Phó chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị

Mạng lưới các Vườn thực vật Đông Nam Á (SEABG) được thành lập vào năm 2004 để công nhận, hỗ trợ và thúc đẩy các Vườn thực vật trong khu vực. Các quốc gia SEABG bao gồm Brunei, Campuchia, Trung Quốc (các tỉnh nhiệt đới phía Nam), Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản (vùng nhiệt đới tỉnh Okinawa), Lào, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.

Hội nghị mạng lưới được tổ chức thành hai phần: một cuộc họp nghị sự tập trung vào các vấn đề về chức năng, cấu trúc và quản trị, cũng như chương trình về nâng cao năng lực về một chủ đề quan tâm chính và lợi ích chung. Phương thức hoạt động chi tiết của mạng lưới được vạch ra trên thực tiễn công việc của mạng lưới các Vườn thực vật khu vực Đông Nam Á (SEABG). Hội nghị mạng lưới các Vườn thực vật Đông Nam Á lần thứ 06 với các mục tiêu sau:

– Họp nghị sự mạng lưới SEABG (Bám sát: kế hoạch hành động, mạng lưới truyền thông, thành viên BGCI, đánh giá các Vườn thực vật…);

– Thu thập thông tin về các loài cây gỗ bản địa đặc biệt của khu vực Đông Nam Á – để tạo danh sách công việc;

– Nâng cao năng lực về kỹ thuật bảo tồn chuyển vị các loài đặc biệt;

– Chuẩn bị dự thảo đề xuất nguồn tài trợ để xây dựng mạng lưới các bộ sưu tập bảo tồn sống trong khu vực, tập trung vào cây họ Dầu (Dipterocarpaceae).

 

Đại biểu tham dự Hội nghị mạng lưới các Vườn thực vật Đông Nam Á lần thứ 06 tại cuộc họp nghị sự sáng ngày 24/4/2017chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị Mạng lưới các Vườn thực vật Đông Nam Á sẽ diễn ra trong 01 tuần từ ngày 24/4 đến ngày 29/4 năm 2017.