Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam hội đàm với Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốc

Sáng 12/9/2019, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốc do Thứ trưởng Tổng cục trưởng Zhang Jianlong làm trưởng đoàn về việc thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác lĩnh vực lâm nghiệp giữa hai quốc gia.

Việt Nam và Trung Quốc đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực lâm nghiệp thông qua việc ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2016-2021 vào ngày 12/9/2016 tại Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc.

Các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ MOU này tập trung vào các lĩnh vực: tăng cường thực thi Công ước CITES; chia sẻ thông tin về quản lý rừng của hai quốc gia; trao đổi thông tin về thương mại lâm sản giữa hai nước. Ngoài ra, hợp tác lâm nghiệp với Trung Quốc còn được thực hiện thông qua Mạng lưới lâm nghiệp Châu Á Thái Bình Dương về phục hồi và quản lý rừng bền vững (APFNet) mà Trung Quốc đảm nhiệm vai trò thư ký.

Trong buổi Hội đàm, hai bên đã cập nhật, thảo luận và trao đổi thông tin về khuôn khổ pháp lý, chính sách hiện hành liên quan đến quản lý rừng, thương mại gỗ và lâm sản giữa hai nước. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác chi tiết giữa hai nước về các lĩnh vực: phát triển rừng, quản lý bảo vệ rừng, kiểm soát lửa rừng và sâu bệnh hại rừng, bảo tồn động thực vật hoang dã, thực thi Công ước CITES, thương mại lâm sản.

Tại buổi Hội đàm, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Cao Chí Công và Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Zhang Jianlong đã chứng kiến ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trung tâm Mây tre quốc tế thuộc Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốc; ký kết thỏa thuận tài trợ dự án giữa Viện Điều tra Quy hoạch rừng Việt Nam và Tổ chức APFNet.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Mây tre quốc tế 

Ký kết thỏa thuận tài trợ dự án giữa Viện Điều tra Quy hoạch rừng Việt Nam và Tổ chức APFNet

Trước đó, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đã có buổi tiếp và chào xã giao Đoàn Công tác Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốc. 

Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp