Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức lớp tập huấn gây trồng 2 loại cây Hoàng liên ô rô và Bá bệnh tại VQG Bidoup-Núi Bà

Thực hiện kế hoạch năm 2016 đề tài “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Hoàng liên ô rô, Bá bệnh và Đảng sâm dưới tán rừng Thông 3 lá tại Lâm Đồng”,  ngày 21 tháng 4 năm 2016 ,Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phối hợp với Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức lớp tập huấn gây trồng 2 loại cây Hoàng liên ô rô và Bá bệnh cho nhân viên làm công tác kỹ thuật, nhân viên kiểm lâm và một số người dân cộng đồng địa phương tại Hội trường Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã trình bày chi tiết, cụ thể các phương pháp kỹ thuật nhân giống cây Hoàng liên ô rô, Bá bệnh từ kỹ thuật thu hái, chế biến, bảo quản hạt giống; chuẩn bị khay gieo hạt và xư lý hạt giống; chăm sóc nuôi dưỡng cây con trong phương pháp nhân giống hữu tính và chọn hom và xử lý hom giâm; công tác chuẩn bị; giâm hom trong phương pháp nhân giống vô tính.

Thông qua lớp tập huấn, mọi người tham gia không chỉ nắm được quy trình kỹ thuật nhân giống, các đặc tính cơ bản 2 loại cây Hoàng liên ô rô và Bá bệnh, mà còn được tìm hiểu thêm một số loài cây có nguồn gốc từ tự nhiên được sử dụng làm dược liệu phục vụ cho phòng, chữa bệnh.