Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà hướng tới mục tiêu “Bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn”

Bấm vào đường link để xem chi tiết trên tạp chí Môi Trường: