Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác VFBC tỉnh Quảng Bình

Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác Ban quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học Quảng Bình (VFBC).

Tham gia buổi làm việc có Giám đốc, các phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Về phía Đoàn công tác VFBC tỉnh Quảng Bình có điều phối viên, cán bộ kỹ thuật của Dự án và đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, lãnh đạo BQL KDTTN Động Châu-Khe Nước Trong,…

 

 

 

Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và các thành viên ở các đơn vị trong Đoàn công tác VFBC tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu, báo cáo kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khắn, tồn tại ở các đơn vị và thẳng thắn trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm về thực hiện các hoạt động trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng; xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học; xây dựng cơ chế tài chính bền vững để hỗ trỡ thực hiện phương án Quản lý bảo vệ rừng bền vững và đa dạng sinh học,…