Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2016

Ngày 15 tháng 01 năm 2016, tại Hội trường Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tiểu khu 97 xã Đạ Nhim huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2016 nhằm tổng kết thực hiện công tác năm 2015 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Đến tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Hòe – Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng và toàn thể tập thể công chức, viên chức, người lao động hiện đang làm việc tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên và hỗ trở, giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như các sở, ban, ngành trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, Ban Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà cùng sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động đã đạt được những thành quả nhất định trong công tác năm 2015:

Số vụ vi phạm Luật Quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản đã giảm so với năm 2014 cả về số lượng vụ vi phạm và mức độ vi phạm của từng vụ vi phạm. Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng đã giao khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích 58.058,06 ha cho 1.480 hộ dân và 7 tập thể với tổng kinh phí 19.830.000 đồng. Phát huy tối đa vai trò của các hợp đồng nhận khoán trong công tác quản lý bảo vệ rừng đồng thời đảm bảo một phần sinh kế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Lực lượng Kiểm lâm làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2014-2015. Thực hiện đạt 98% phương án PCCCR với tổng kinh phí là 728 triệu đồng. Mùa khô 2014-2015 xảy ra 13 vụ cháy rừng chủ yếu là cháy nhỏ dưới thảm cỏ rừng thông tự nhiên không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Công tác phục hồi sinh thái rừng trong năm 2015 đơn vị đã tiến hành trồng rừng thay thế 79,8 ha; chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2: 5,0 ha; chăm sóc rừng trồng năm 2: 13,75 ha; chăm sóc rừng trồng năm 4: 20,0 ha; tỉa thưa nuôi dưỡng 83,1 ha.

Thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Trong năm 2015 Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục tiến hành hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện các chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học lâm nghiệp. Phối hợp cùng Ủy ban quốc gia con người và sinh quyển Việt Nam xây dựng và bảo vệ thành công hồ sơ khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Bian được UNESCO công nhận vào tháng 6/2015. Tiếp tục thực hiện các hợp phần dự án PA, PAC-REDD, chuẩn bị khởi động dự án JICA giai đoạn 2… để tranh thủ nguồn hỗ trợ để phục vụ sự phát triển Vườn quốc gia.

Lượng khách đến tham quan Vườn quốc gia đạt 7.550 lượt du khách, tăng cả về số lượng khách tham quan và doanh thu so với năm 2014. Tổng thu từ hoạt động du lịch được 868 triệu đồng

Về công tác Xây dựng cơ bản và phát triển nguồn nhân lực: Tiến độ giải ngân đạt 100% kế hoạch, các công trình đều đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đạt được thành quả nhất định, trong năm đã có 01 viên chức bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, 01 thạc sỹ, 15 đại học và nhiều lớp bồi dưỡng ngắn hạn khác.

Một số Hình ảnh tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2016 của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

Ông Đỗ Văn Ngọc – Phó giám đốc VQG: Báo cáo công tác năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của đơn vị

Ông Võ Hồng Dương – Phó chủ tịch Công đoàn: Báo cáo công tác Công đoàn năm 2015

Ông Lê Văn Hương – Giám đốc VQG trao tặng bằng khen cho các đơn vị 

Ông Nguyễn Đình Hòe – Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng trao tặng Bằng khen cho các Tổ công đoàn.