BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PA – VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ THÔNG BÁO MỜI NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN (GÓI 7)

 

Tên gói thầu: Xây dựng báo cáo đề xuất hệ thống quan trắc đa dạng sinh học  cho VQG Bidoup – Núi Bà.

Vị trí: Chuyên gia tư vấn trong nước

Số lượng: 07 chuyên gia tư vấn, bao gồm 01 Trưởng nhóm và 06 tư vấn thành viên

Nguồn vốn: Viện trợ ODA không hoàn lại từ Dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam (Mã số: 00074659 – PIMS 3965:) của UNDP thông qua Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

Thời gian thực hiện: 05 tháng, từ ngày 17 tháng 3 năm 2014 đến ngày 17 tháng 8 năm 2014

Mục tiêu nhiệm vụ:

Nghiên cứu và  xây dựng báo cáo đề xuất hệ thống quan trắc đa dạng sinh học cho VQG Bidoup-Núi Bà, bao gồmbộ chỉ số và đối tượng quan trắc, tuyến, điểm quan trắc, các phương pháp quan trắc; bộ phiếu thu thập thông tin quan trắc và khung báo cáo kết quả quan trắc đa dạng sinh học.

Sản phẩm giao nộp:

Báo cáo đề xuất hệ thống quan trắc đa dạng sinh học cho VQG Bidoup – Núi Bà đã được hoàn chỉnh sau khi xây dựng và thử nghiệm.

Yêu cầu năng lực:

Có bằng Thạc sĩ trở lên thuộc các lĩnh vực như Sinh học, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Lâm nghiệp hoặc tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong vùng dự án.

Ứng viên quan tâm xin gửi lý lịch khoa học và đề xuất thực hiện trên cơ sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau:

Ông: Trương Quang Cường, Điều phối viên hiện trường dự án PA, VQG Bidoup Núi Bà

Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà, 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt.

Điện thoại: 0908 212 767       Fax: 0633 813 654      Email: quangcuongvqg@gmail.com

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 17h00 ngày 17 tháng 3 năm 2014

Chỉ liên hệ với các ứng cử viên qua được vòng loại hồ sơ