Dự án bảo tồn đa dạng sinh học có sự tham gia, thí điểm cơ chế chia sẽ lợi ích và hỗ trợ sinh kế tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

CẦN TUYỂN

Vị trí: Tư vấn giảng dạy Tập huấn về phương pháp điều tra định danh động vật và thực vật

Yêu cầu: Có trình độ thạc sĩ trở lên; chuyên ngành về sinh học, lâm nghiệp. Ưu tiên các ứng viên tại Lâm Đồng.

Nhiệm vụ:

  1. Chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn điều tra định danh tài nguyên động/ thực vật.
  2. Gửi tài liệu tập huấn cho Ban quản lý dự án trước khi tổ chức tập huấn 10 ngày để in ấn tài liệu cho học viên.
  3. Hướng dẫn phương pháp điều tra, định danh một số loài động/ thực vật chủ yếu
  4. Thực tập điều tra, phân loại, định danh trên thực địa
  5. Hướng dẫn phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học
  6. Hướng dẫn phương pháp sử dụng bẫy ảnh (camera trap) đối với điều tra động vật.

Sản phẩm giao nộp:

  1. Tài liệu tập huấn.
  2. Báo cáo kết quả tập huấn (có đánh giá năng lực và kiến thức từng học viên)
  3. Khóa tra định danh một số loài động thực vật chủ yếu tại VQG

Những ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ lý lịch khoa học và kế hoạch thực hiện trên cơ sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau:

Ông: Tôn thất Minh – điều phối viên dự án

Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà, 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt.

Điện thoại: 0909 267 303

Fax: 0633 813 654

Email: tontminh@yahoo.com

Website : http:/nuiba.gov.vn/

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 16 giờ, ngày 12 tháng 6 năm 2012

Chỉ liên hệ với các ứng cử viên qua được vòng loại hồ sơ