DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP- NÚI BÀ

CẦN TUYỂN

Vị trí: Đánh giá cuối kỳ cho hợp phần  Du lịch Sinh thái dựa vào cộng đồng (CBET).

Yêu cầu: Ứng viên đạt yêu cầu dự tuyển phải có bằng đại học hoặc cao hơn, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về thực hiện và quản lý các hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, có trình độ tiếng Anh khá để có thể giao tiếp và viết các báo cáo. Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan tại tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ:

–  Rà soát các tài liệu có liên quan đến hợp phần CBET;

–  Phỏng vấn các bên liên quan và các thành viên cộng đồng có tham gia và tác động bởi các hoạt động của dự án;

–  Tham quan thực địa;

–      Thảo luận cùng nhóm chuyên gia trong nước và Nhật bản để cùng xây dựng báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án;

–         

Thời gian: 13 và 14 tháng 6; 17 – 20 tháng 6 và 24 – 27 tháng 6 (10 ngày).

Địa điểm: các thôn mục tiêu ở huyện Lạc Dương và Văn phòng dự án JICA- VQG Bidoup-Núi Bà.

Những ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ lý lịch khoa học và kế hoạch thực hiện trên cơ sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau:

Ban quản lý dự án JICA- Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà

Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà; Địa chỉ: 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0633 502 056

Fax: 0633 533 239

Thư điện tử:  Ông Đỗ Văn Ngọc: dongoc541@gmail.com

Hạn chót nhận hồ sơ: 16h00 ngày 10/06/2013

Trên phong bì gửi về BQL dự án xin ghi rõ: Hồ sơ tham gia đấu thầu tư vấn cho gói thầu Đánh giá cuối kỳ dự án JICA-Bidoup-Núi Bà.

Chỉ liên hệ với các ứng viên đã qua vòng loại hồ sơ.