DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP- NÚI BÀ

CẦN TUYỂN

Vị trí: Đánh giá cuối kỳ cho 02 hợp phần:  Lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường (EFLO) và Quản lý hợp tác (CM).

Yêu cầu: có bằng đại học hoặc cao hơn, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về thực hiện và quản lý các hoạt động có liên quan đến nông nghiệp/nông lâm kết hợp và quản lý rừng hợp tác, có trình độ tiếng Anh khá để có thể giao tiếp và viết các báo cáo. Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan tại tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ: tham gia vào đoàn đánh giá cuối kỳ phía Việt Nam và kết hợp với đoàn đánh giá cuối kỳ Nhật Bản  để:

–          Đánh giá tổng thể hợp phần EFLO và CM về các mặt: tác động, hiệu lực, hiệu quả, tính phù hợp và tính bền vững;

–          Đánh giá các kết quả đạt được của hợp phần EFLO và CM đối với mục tiêu và các chỉ số đã đề ra;

–          Xác định các bài học kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện hợp phần EFLO và CM;

–          Đưa ra các kiến nghị cho việc duy trì các kết quả của dự án trong tương lai

–          Xây dựng báo cáo tóm tắt về kết quả đánh giá hợp phần EFLO và CM (tiếng Việt và tiếng Anh). Phần báo cáo này sẽ được thể hiện chung trong báo cáo đánh giá cuối kỳ của đoàn đánh giá Nhật Bản;

–          Tham gia trình bày kết quả đánh giá hợp phần EFLO và CM tại cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh để thông qua, phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án.

Thời gian: 13 và 14 tháng 6; 17 – 20 tháng 6 và 24 – 27 tháng 6 (10 ngày).

Địa điểm: các thôn mục tiêu ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng và Văn phòng dự án JICA – VQG Bidoup-Núi Bà.

Những ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ lý lịch khoa học và kế hoạch thực hiện trên cơ sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau:

Ban quản lý dự án JICA- Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà

Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà; Địa chỉ: 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, Lâm

Điện thoại: 0633 502 056

Fax: 0633 533 239

Thư điện tử:  Ông Đỗ Văn Ngọc: dongoc541@gmail.com

Hạn chót nhận hồ sơ: 16h00 ngày 10/06/2013

Trên phong bì gửi về BQL dự án xin ghi rõ: Hồ sơ tham gia đấu thầu tư vấn cho gói thầu Đánh giá cuối kỳ dự án JICA-Bidoup-Núi Bà.

Chỉ liên hệ với các ứng viên đã qua vòng loại hồ sơ.