Chỉ thị số 1685 của Thủ tướng CP tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ

 

Số/Ký hiệu Chỉ thị số 1685
Ngày ban hành  
Người ký  
Trích yếu  
Cơ quan ban hành