Phương án tăng cường công tác bảo vệ rừng khu vực Tây nguyên năm 2012

 

Số/Ký hiệu  
Ngày ban hành  
Người ký  
Trích yếu  
Cơ quan ban hành