Quyết định số 1828/QĐ-BNN-TCLN ngày 11 tháng 8 năm 2011 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2010

 

Số/Ký hiệu 1828/QĐ-BNN-TCLN
Ngày ban hành   11 tháng 8 năm 2011
Người ký  
Trích yếu  
Cơ quan ban hành