Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2011

 

Số/Ký hiệu  
Ngày ban hành  
Người ký  
Trích yếu  Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2011
Cơ quan ban hành