Bản đồ hiện trạng và phân khu chuc năng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

{jv_zoom effect=”inner”}images/stories/bando/hientrang.jpg {/jv_zoom}