TỔNG QUAN VỀ VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ

Quyết định thành lập: Thành lập theo Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc
“ Chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup Núi Bà thành Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà”.

Văn phòng:
Tiểu khu 97 xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại : 063.3502005; Fax : 063.3813654
Email : vqgbdnb@lamdong.gov.vn
Văn phòng đại diện: Tầng 3, Toàn nhà số 2A, Trần Hưng Đạo, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng

Vị trí địa lý: Nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt khoảng 50km theo tỉnh lộ 723, nằm trong không gian mở rộng của TP.Đà Lạt khi Thành phố được nâng cấp thành Thành phố trực thuộc Trung ương.
thiểu số chiếm 92%

MỤC TIEU VA NHIỆM VỤ

Bảo tồn các hệ sinh thái rừng trong vùng khí hậu á nhiệt đới, núi cao và các loài động thực vật rừng đặc hữu, quý hiếm; gắn kết với các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên kế cận để tạo thành một vùng thiên nhiên rộng lớn, góp phần cho việc bảo tồn sinh học ở cao nguyên Đà Lạt, vùng Nam Tây nguyên và vùng Nam Trung bộ.

Góp phần phòng hộ đầu nguồn nước cho hệ thống sông Đồng Nai và các hồ chứa nước ở hạ lưu nhằm phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội của Tỉnh Lâm Đồng, vùng Nam Tây nguyên, Đông Nam bộ và duyên hải cực Nam Trung bộ.

Bảo tồn các sinh cảnh rừng nguyên sinh để tôn tạo và phát triển kiến trúc đô thị của thành phố Đà Lạt, bảo tồn các đặc trưng văn hoá bản địa nơi cội nguồn của thành phố Đà Lạt, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục về rừng nhiệt đới, phát triển du lịch sinh thái và góp phần củng cố an ninh quốc phòng của Tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây nguyên.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ

Tên cơ quan, đơn vị: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Trụ sở chính: Tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Văn phòng đại diện: Tầng 3, Toàn nhà số 2A, Trần Hưng Đạo, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3502 005 Fax: 0263 3813 654

Email: vqgbdnb@lamdong.gov.vn

HỆ THỐNG LOGO

[ngg src=”galleries” ids=”1″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”8″]