Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ

Tên cơ quan, đơn vị: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Địa chỉ: Tiểu khu 97, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263 3502 005 – Fax: 0263 3813 654

Email: vqgbdnb@lamdong.gov.vn

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Email Địa chỉ thường trú
Cơ quan Di động
I. Ban Giám Đốc

1 Lê Văn Hương Giám đốc 0263 3576 279 0912 081 303 lvhuongdl@gmail.com 1A, An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
2 Đỗ Văn Ngọc Phó Giám đốc 0263 3536 679 0905 879 668 dongoc541@gmail.com 16 B5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP.Nha Trang, Khánh Hoà
3 Tôn Thiện An Phó Giám đốc 0263 3502 055 01256 316 789 anhandalat@gmail.com 14/1, đường 3/4, P3,TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
II. Phòng Tổ Chức – Hành Chính 0263 3502 005 bidoupnuiba@gmail.com
4 Nguyễn Mạnh Cường Trưởng phòng 0263 3502 005 0918 590 890 manhcuongnguyen5@gmail.com 04/D14 Lâm Viên, P9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
5 Võ Đức Cường Nhân viên
0979 277 379 duccuong0509@mail.com Thôn ĐaChais Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
6 Hà Văn Tiến Nhân viên
0938 938 774 tienhavan83@gmail.com Hẻm 62 Hùng Vương, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
7 Nguyễn Thị Liên Nhân viên VT
01679 118 797
Hẻm 62 Hùng Vương, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
8 Đặng Quang Quyết Lái xe
0945 806 888
Chung Cư A Yessin, Đà Lạt, Lâm Đồng
9 Nguyễn Văn Tước Lái xe
0949 245 619
91/4 Thiện Ý, Đà Lạt, Lâm Đồng
10 Cao Ngọc Nghĩa Lái xe
0263 3502 742
2/6 Trần Quy Cáp, F10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
11 Nguyễn Quốc Quân Lái xe
0976 332 077
C37 Nguyên Tử Lực, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
12 Lê Văn Thanh Sơn Lái xe
0946 727 323
63 Hoàng Hoa Thám, F10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
13 Trần Thị Thủy Tạp vụ
0164 332 7914
Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
14 Đặng Trọng Hội Bảo vệ 0263 3518 079 0919 678 576
Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
15 Đặng Văn Tiến Bảo vệ
01689 169 485
TP Đà Lạt, Lâm Đồng
16 Hà Duy Thành Bảo vệ 0263 3518 079 0973 788 734
6/1 Trạng Trình, P9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
17 Lơ Mu Ha Theo Bảo vệ 0263 3518 079 0915 657 331
Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng
18 Nguyễn Văn Sỹ Bảo vệ 0263 3518 079 01218 320 167
Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
III. Phòng Tài Vụ 0263 3577 051 phongtaivubidoupnuiba@gmail.com
19 Nguyễn Thị Minh Hồng Kế Toán Trưởng 0263 3598 979 0918 589 889 minhhongvqg@yahoo.com 46/1B Trần Thái Tông, F9,TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
20 Phạm Thị Kiều Vân Nhân viên
0985 486 959 kieuvandl@yahoo.com 31/10 Hoàng Hoa Thám, P10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
21 Đỗ Thị Mai Nhân viên
01656 214 614 maidoktk30@gmail.com Hẻm 62, Hùng Vương, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
22 Hà Thị Thu Phương Nhân viên
0165 223 8820 thuphuong_09hb@yahoo.com.vn Tổ Hồ Than Thở, P12, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
23 Nguyễn Thị Hoa Ban Nhân viên
0983 994 211 hbvqg2011@gmail.com 39/8 Ngô Tất Tố, F8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
IV Phòng Kế Hoạch và hợp tác quốc tế 0263 3596 079 Phongkehoachvqg@gmail.com
24 Đào Viết Lương Trưởng phòng 0263 3596 079 0263 3903 692 daovietluong@gmail.com Mai Trang Sơn, P5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
25 Lê Khắc Đạo Nhân viên
01234 012 929 lekhacdao79@gmail.com Phát Chi, Trạm Hành, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
26 Đinh Cao Phi Nhân viên
0979 446 612 caophituvan@gmail.com 78c Trạng Trình, P9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
27 Bùi Sĩ Trung Nhân viên
0988 528 700 trungbs2411@gmail.com 25/33 Đặng Thái Thân, P3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
V Phòng Kỹ thuật và NCKH 0263 3576 079 pkt.bdnb@gmail.com
28 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng 0263 3576 079 0919 066 134 anhtuanvqg@gmail.com C37/24 Nguyên Tử Lực, P8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
29 Bùi Thế Hoàng Phó phòng
0979 230 632 hoangeakao@gmail.com Chung cư Ngô Quyền, P6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
30 Ngô Văn Huyễn Nhân viên
0976 230 256 nhotaybac@gmail.com P 9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
31 Nguyễn Sỹ Quang Nhân viên
0977 458 651 nguyensyquangvfu@gmail.com 9C Hùng Vương, P10,TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
VI TT Du lịch sinh thái và GDMT 0263 3538 079 bidouptour@gmail.com TK 97, Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
32 Nguyễn Lương Minh Giám đốc 0263 3747 449 0918 815 159 nlminhvqg@yahoo.com.vn 11/4 Khe Sanh, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
33 Phạm Xuân Nguyên Phó Giám đốc
0944 115 715 xuannguyen0302@gmail.com Vạn Thành, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
34 Trần Nhật Tiên Nhân viên
0908 029 399 nhattien_tran2001@yahoo.com 53 Võ Tường Toản, P8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
35 Trương Trọng An Nhàn Nhân viên
0902 541 226 annhanvqg@gmail.com 123B/1 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
36 K’ Vâng Nhân viên
0969 214  0671 kohovang@gmail.com TT Lạc Dương, Lâm Đồng
37 Phạm Thị Khuyên Nhân viên
01695 467 267 phamkhuyentb183@gmail.com Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
VII TT Nghiên cứu quốc tế RNĐ 0263 3502061 icther.vqgbidoup@gmail.com TK 97, Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
38 Tôn Thất Minh Giám đốc 0263 3577 246 0909 267 303 tontminh@yahoo.com Số 2, Hẻm 1/6, P9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
39 Lê Văn Sơn Phó Giám đốc
0917 693 288 leson1502@gmail.com Tổ Dân Phố 14, P3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
40 Lê Quang Minh Nhân viên
0938 110 566 lequangminhdl@gmail.com 63Đ Hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
41 Trương Quang Cường Nhân viên
0908 212 767 quangcuongvqg@gmail.com Trần Quy Cáp, P10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
42 Bùi Trung Tuyến Nhân viên
0982 601 639 trungtuyen2411@gmail.com Hẻm Hoài Hương, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
43 Phan Trung Hữu Nhân viên
0167 444 6950 phantrunghuu1992@gmail.com 1A An Sơn, P4, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
44 Lâm Thanh Hà Nhân viên
0935 181 359
6 Dã Tượng, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
45 Nguyễn Ích Lê Phước Thạnh Nhân viên
0935 696 462

VIII Hạt kiểm lâm 0263 3502 140 hkl.bidoupnuiba@gmail.com

Văn phòng HKL
0263 3502 140 hkl.bidoupnuiba@gmail.com TK 97, Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
46 Đơng Gur Ha Bách Phó Hạt trưởng
01635 959 301
Thôn 3, Đa Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng
47 Phạm Quang Hải Nhân viên
0979 412 544 pqhaivqg@gmail.com Số 19/1 Phù đổng Thiên vương, P8,TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
48 Nguyễn Bá Hòa Nhân viên
0907 607 117 nguyenbahoakl@gmail.com Long Lanh, Đa Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng
49 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên
01679 999 568 thuhienkl79@gmail.com Số 9/15 Cô Giang, P9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
50 Phạm Xuân Đảm Nhân viên
0982 667 298 phamxuandamtb@gmail.com Số 10 Huyền trân Công chúa, P5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
51 Nguyễn Thị Kiều Noan Nhân viên
0982 593 181 noanntk@gmail.com Hẻm 27 Nguyễn Đình Quân, P5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
52 Mai Thanh Tài Lái xe
0933 649 017
Số 1 đường Tố Hữu, TT Lạc Dương, Lâm Đồng
53 Lê Giảng Lâm Lái xe
0912 823 385
Số 201 Lang Biang, TT Lạc Dương, Lâm Đồng

Đội tuần tra lưu động số 1

doituantraluudongso1@gmail.com
54 Võ Hồng Dương Đội trưởng
0978 988 987 vohongduonglong@gmail.com Tổ 20 An Sơn phường 4,TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
55 Đinh Anh Khôi Đội phó
0944 158 779 anhkhoi.pc@gmail.com Tôn Thất Tùng, P7, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
56 Lại Tiến Hải Đội phó
0919 440 677 laitienhai1983@gmail.com D11/10  KP Lâm Viên, P9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
57 Nguyễn Minh Ngọc Nhân viên
0984 020 756 không có Số 10 Huyền trân Công chúa, P5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
58 Lương Văn Tiếp Nhân viên
0972 206 079 luongvantiep1982@gmail.com số 63 Mai Hắc Đế, P6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
59 Lê Văn Bình Nhân viên
0983 342 416 binhdanhim@gmail.com Xã Đa Nhim Lạc Dương Lâm Đồng
60 Phạm Đơ Ni Nhân viên
0945 711 485 phamdoni7@gmail.com Xã Đa Nhim Lạc Dương Lâm Đồng
61 Nguyễn Văn Thường Nhân viên
01653 197 971
Thị trấn Lạc Dương, Lâm Đồng
62 Lê Ngọc Huấn Nhân viên
01232337079
Số 10 Huyền trân Công chúa, P5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
63 Rơ Ông Ha Chương Nhân viên
0917 960 986
Thị trấn Thạnh Mỹ Đơn Dương Lâm Đồng

Trạm Đưng Jar Giêng

dunggiarieng@gmail.com
64 Đinh Văn Tý Trạm trưởng
0973 705 043 dinhvantydl@gmail.com 8A/1 Hải Thượng P6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
65 Võ Lê Anh Tuấn Trạm phó
0982 712 439 voleanhtuan1981@gmail.com 138 Trần Hưng Đạo, TT Dran, Đơn Dương Lâm Đồng
66 Lê Hoàng Phong Nhân viên
01639 863 553
108 Hòa Bình, TT Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng
67 Tô Kim Hải Nhân viên
0944120561
Đa ra hoa, Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
68 Lê Thị Ngọc Nhân viên
0986971919 ngocbidoupnuiba@gmail.com ĐaChais, Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng

Trạm Liêng Ka

tramliengka@gmail.com
69 Đào Mạnh Dũng Trạm trưởng
0946035061
8/9 Trương Văn Hoàn, P9,TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
70 Nông Phúc Anh Trạm phó
0945022211
số 7 Ngô Văn Sở, P9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
71 Lê Văn Thắng Nhân viên
01244936678
KP Xoan, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
72 K’ Brôi Nhân viên
01234015110
Thôn 3, Đa Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng

Trạm Bidoup

tramklbidoup@gmail.com
73 Trần Đình Toàn Trạm trưởng
0987727092 toannuiba@gmail,com số 31 Tố Hữu, TT Lạc Dương, Lâm Đồng
74 Nguyễn Văn Thiện Trạm phó
0985967388 nguyenthien2479@gmail.com Long Lanh, Đa Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng
75 Trần Đăng Thành Nhân viên
0974807858 trandangthanh.dl@gmail.com 8/7 Ngô Gia Tự, P12, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
76 Đa Du Ha Tiên Nhân viên
0989237460
Long Lanh, Đa Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng
77 Cil Ýu Ha Sao Nhân viên
01657866428 saohacil@gmail.com Thôn 3, Đa Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng

Trạm K’Long Lanh

tramkiemlamklonglanh@gmail.com
78 Cao Minh Trí Trạm trưởng
0917628085 caominhtri1972@gmail.com Số 78B Trạng Trình, P9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
79 Trần Văn Khánh Trạm phó
0988514098
K’Long Lanh, Đa Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng
80 Nguyễn Xuân Nguyên Nhân viên
01658797927 nguyennguyenklv@gmail.com Tổ Hồ Than Thở, P12, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
81 Hoàng Bá Duy Nhân viên
0975045981 hoangduy55aqltnr@gmail.com Số 59 Mai Hắc Đế, P6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồngt
82 Păng Tian Min Nhân viên
0948599211
Thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng

Trạm Giang Ly

tramgiangly@gmail.com
83 Phạm Văn Cường Trạm trưởng
0984020915 vancuongkldl@gmail.com 6B/8 Mê Linh, P9,TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
84 Vũ Hạnh Dung Trạm phó
016367966364 hanhdung03@yahoo.com số 225 Thống Nhất, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
85 Lê Minh Chương Nhân viên
01695168845 leminhchuong1984kl@gmail.com KP BnơA Thăng Long, TT Lạc Dương, Lâm Đồng

Trạm Hòn Giao

tramhongiao@gmail.com
86 Tạ Văn Thức Trạm trưởng
0977076480 tavanthuc1403@gmail.com Trạm Hòn Giao, Đachais, Lạc Dương, Lâm Đồng
87 Phạm Hữu Nhân Trạm phó
0868201788 nhankiet16@gmail.com Hẻm 27, Nguyễn Đình Quân, P5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
88 Nguyễn Đức Cường Nhân viên
0988528508 duccuongbidoup@gmail.com Long Lanh, Đa Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng
89 Nguyễn Thành Phương Nhân viên
0985774547 phuongkiemla89@gmail.com Thôn 18, Eabar, Buôn đôn, Đắc Lăk

Trạm Núi Bà

tramklnuiba@gmail.com
90 Nguyễn Văn Cường Trạm trưởng
0919711432 nguyencuongklv72@gmail.com Số 27G Lê Hồng Phong, P4, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
91 Nguyễn Thành Minh Trạm phó
0975269405 thanhminhkldl@gmail.com KTT Lâm trường, P7, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
92 Nguyễn Tiến Mạnh Nhân viên
0943158475 manhnguyenklv46@gmail.com Hàn Thuyên, P5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
93 K’ Jim Nhân viên
0919297036 kjimkl@gmail.com Đòng Đò, Tân Nghĩa, Di Linh,  Lâm Đồng
94 Phạm T. Trúc Phương Nhân viên
0982826651 phamthanhtrucphuong@gmail. H34 Nam Hồ, P11, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng

Trạm Xã Lát

tramkiemlamxalat2016@gmail.com
95 Nguyễn Trọng Trình Trạm trưởng
0914918979 nguyentrongtrinhgs@gmail.com 38/2 Bạch Đằng, Phường 7, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
96 Võ Văn Hoài Trạm phó
0982628277 vohoai7778@gmail.com 25 Xô viết Nghệ Tĩnh, P8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
97 Võ Hồng Trường Nhân viên
0987670339 vohongtruongkl@gmail.com TDP Đăng Ja Rít B,TT Lạc Dương, Lâm Đồng
98 Dương Ngọc Tâm Nhân viên
0985710779
Phú Thuận – Đạ Răng – Đơn Dương, Lâm Đồng
99 Cil K’ Huy Nhân viên
01277010710
số 71 Thống Nhất,TT Lạc Dương,  Lâm Đồng
100 Đinh Bá Kha Nhân viên
0971253589 dinhbakha@gmail.com Trạm KL Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng

Trạm Cổng Trời

tramcongtroi@gmail.com
101 Trần Văn Tỉnh Trạm trưởng
0908916264 tinhnuibadl123@gmail.com số 104 Đan Kia, P7, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
102 Trần Đức Trung Trạm phó
0985927175 ductrungkl@gmail.com Tổ Tây Hồ 1, Nam Hồ, P11, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
103 Hoàng Hữu Hào Nhân viên
0933866226 hoanghaobidoup@gmail.com Tổ Tây Hồ 2, P11, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
104 Cao Đình Tích Nhân viên
0982046004 caosontich1982@gmail.com Hẻm 63, Võ Trường Toản, P8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
105 Lưu Thị Thanh Nhân viên
0973789648 luuthithanh2510@gmail.com 4/1 Trạng Trình, P9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng

Trạm Đạ Long


tramdalong@gmail.com
106 Đông Gur Ha Bình Phó Trạm trưởng
01643207123 liengtjanghalaben@gmail.com Thôn 3, Đa Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng
107 Nguyễn Đình Quang Nhân viên
01665732354 quangng949@gmail.com số 194 Phù Đổng Thiên Vương, P8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
108 Lê Văn Quảng Nhân viên
0981351898
Xã Đưng K’Nớ, Lạc Dương, Lâm Đồng
109 Dương Tiến Giáp Nhân viên
0972552279
Nguyên Tử Lực, P8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
110 Nguyễn Văn Tính Nhân viên
0977211421
Thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng