Chương trình đại sứ truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học

Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại Khu hành chính dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, Cục Lâm nghiệp phối hợp với Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (Dự án VFBC) do Dự án USAID tài trợ tổ chức Chương trình đại sứ truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

 

Về tham dự tọa đàm gồm có đại diện lãnh đạo Cục Lâm nghiệp; đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam; Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp và dự án Quản lý rừng Bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học; lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và các chuyên gia, nhà báo, phóng viên.

 

Thông qua tổ chức tọa đàm nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông lĩnh vực lâm nghiệp, thu hút sự quan tâm, hành động của các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí tham gia vào các hoạt động truyền thông về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng, để mỗi phóng viên trở thành một “Đại sứ truyền thông” cho bảo tồn đa dạng sinh học.

 

Một số hình ảnh Chương trình đại sứ truyền thông, tọa đàm tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.