Công bố Quyết định Thành lập và ra mắt “tổ công tác diễn đàn quản lý hợp tác đa bên về bảo vệ rừng ”

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2023 tại hội trường Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, Ban quản lý dự án VFBC phối hợp cùng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim và các đơn vị liên quan tổ chức buổi lễ công bố Quyết định Thành lập và ra mắt “tổ công tác diễn đàn quản lý hợp tác đa bên về bảo vệ rừng ” đồng thời tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về cách thức tổ chức hoạt động của Tổ thí điểm để tìm ra giải pháp hoạt động có hiệu quả nhất và đạt được mục tiêu của dự án.

Tham dự buổi lễ công bố có đại diện lãnh đạo Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, lãnh đạo Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học, đại diện UBND huyện Lạc Dương, lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, lãnh đạo Hạt kiểm lâm Lạc Dương, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện Lạc Dương và các ông bà trong Tổ công tác.

 

 

Tổ công tác Diễn đàn quản lý hợp tác đa bên về bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà và Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, giai đoạn 2023 – 2025 được UBND huyện Lạc Dương thành lập theo Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 03/10/2023.

 

 

Tổ công tác được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện, cung cấp thông tin kịp thời về các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, Đa dang sinh học, Đất đai cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị chủ rừng để tiến hành kiểm tra và xử lý kịp thời; đồng thời, thúc đẩy kết nối các cộng đồng dân cư địa phương với chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng, và các cơ quan, ban ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn; cũng như đóng vai trò tiếp xúc, thu thập thông tin từ cộng đồng dân cư và các bên có liên quan về các vấn đề, các hoạt động có tác động tiêu cực lên hệ sinh thái rừng để kịp thời có biện pháp ngăn chặn. Tổ cũng đóng nhiệm vụ vận động các tầng lớp nhân dân tích cực bảo vệ rừng, bảo vệ động, thực vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.