Đảng bộ cơ sở VQG Bidoup – Núi Bà tổ chức đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, ngày 9 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ cơ sở VQG Bidoup – Núi Bà tổ chức đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng và toàn thể đảng viên được triệu tập thuộc Đảng bộ Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

 

 

Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, có trách nhiệm đảm bảo chất lượng vào các văn kiện quan trọng, đó là: Báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà trình Đại hội; tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII.

Đại hội Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ, để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bầ đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở gồm 07 đồng chí. Tại hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất đã bầu đồng chí Lê Văn Hương làm bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Lương Minh làm phó bí thư Đảng ủy, bầu UBKT Đảng ủy gồm 03 đồng chí, đây là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà; Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII gồm 05 đồng chí và 1 đồng chí dự khuyết.

 

 

Sau một ngày làm việc, trước đó một ngày là Đại hội trù bị, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.