Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức “Ngày chủ nhật xanh lần thứ 2 năm 2020” tại Khu hành chính dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào đoàn thanh niên. Ngày 31 tháng 5, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức “Ngày chủ nhật xanh lần thứ 2 năm 2020” tại Khu hành chính dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, với các hoạt động như: thu gom rác thải, phát quang bui rậm, trồng cây xanh và giao lưu bóng chuyền.

 

Đoàn viên công đoàn trong Đoàn khối chụp ảnh kỷ niệm “Ngày chủ nhật xanh lần 2 năm 2020” tại Trung tâm Du lịch sinh thái&GDMT

 

Hình ảnh đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh môi trường

 

Hình ảnh đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây xanh

 

Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác của Đoàn và phong trào đoàn thanh niên. Thông qua hoạt động nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong Khối các cơ quan tỉnh góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị.