Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà

Ngày 5 tháng 10 năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì, tham dự buổi làm việc có các đồng chí Bí thư huyện ủy huyện Lạc Dương; đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Kế hoạch và Đầu tư, Văn Hóa, Thể thao và Du lịch và cán bộ chủ chốt của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

 

 

 Ông Lê Văn Hương, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Sau khi nghe ý kiến ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn đánh giá Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nổi bật: chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, viên chức đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nội bộ đoàn kết thống nhất. Triển khai tốt 9 chương trình hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, nhất là trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hội sinh thái rừng, phòng chống cháy rừng; chương trình tuyên truyền, giáo dục về môi trường và bảo vệ thiên nhiên; thực hiện tốt giao khoán quản lý, bảo vệ rừng; tích cực hợp tác quốc tế trong bảo tồn và triển khai các dự án, hợp tác nghiên cứu khoa học; bước đầu phát triển mô hình du lịch sinh thái thu hút khách quốc tế tạo triển vọng tốt;… Tuy nhiên đơn vị vẫn còn một số hạn chế: chưa chủ động trong việc đổi mối phương thức hoạt động nhằm phát huy lợi thế tiềm năng của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, khu dữ trữ sinh quyễn thế giới Lang Biang; số vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp còn cao; sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương giải quyết các vụ việc có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả;….

 

Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với chương trình công tác của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, trong thời gian tới cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ: bám sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để triển khai thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành; tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình hợp tác quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động xây dựng các đề án cụ thể; đảm bảo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.