Hội thảo quốc gia giới thiệu và chia sẽ thông tin, kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn Cảnh quan – Đa dạng sinh học và Không gian văn hóa tại Khu dữ trữ sinh quyển Langbiang

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2018, tại Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, Viện sinh thái học Miền Nam phối hợp với Khu dữ trữ sinh quyển thế giới Langbiang và Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức Hội thảo quốc gia giới thiệu và chia sẽ thông tin, kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn Cảnh quan – Đa dạng sinh học và Không gian văn hóa tại Khu dữ trữ sinh quyển Langbiang do Tiến sĩ Vũ Ngọc Long làm chủ đề tài.

Về tham gia hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ KHXH, NV & Tự nhiên; đại diện MAB Việt Nam; đại diện các Khu dữ trữ sinh quyển ở Việt Nam; đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

 

Đề tài nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn Cảnh quan – Đa dạng sinh học và Không gian văn hóa tại Khu dữ trữ sinh quyển Langbiang gồm 4 nội dung: nội dung 1 và nội dung 2 được thực hiện để xác định những đặc trưng của Cảnh quan – Đa dạng sinh học và Không gian văn hóa trong khu dữ trữ sinh quyển, làm cơ sở phân tích những mối quan hệ và bất cập giữa các hoạt động bảo tồn Cảnh quan – Đa dạng sinh học và Không gian văn hóa. Nội dung 3, là nội dung trọng tâm của đề tài, được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn được xác định trong nội dung 1 và 2. Đồng thời các mô hình thử nghiệm cũng được thực hiện trong nội dung 4 nhằm đánh giá hiệu quả vận hành các cơ chế dự kiến, đúc kết các bài học kinh nghiệm để hoàn thiện các cơ chế, mô hình được xây dựng trong nội dung 3.

 

 

Ban tổ chức sẽ ghi nhận ý kiến góp ý của các đại biểu về tham dự hội thảo và đề xuất cơ chế kết hợp hài hòa giữa bảo tồn Cảnh quan – Đa dạng sinh học và Không gian văn hóa của Khu dữ trữ sinh quyển Langbiang phục vụ phát triển bền vững.

Dự kiến chiều ngày 17 và ngày 18 tháng 8 năm 2018, các đại biểu về tham gia hội thảo sẽ đi tham quan mô hình thực tế tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, như: mô hình nhân giống Đẳng sâm và hiện trường canh tác Đẳng Sâm, mô hình du lịch văn hóa ẩm thực – Biểu diễn Cồng Chiêng, mô hình Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng,…