Hội thảo tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở đa dạng sinh học quốc gia

 

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, trong khuôn khổ Dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững tỉnh Lâm Đồng, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học phối hợp với với Dự án Quản lý Tài nguyên thiên nhiên bền vững tổ chức hội thảo tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở đa dạng sinh học quốc gia tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 

 

Tham gia hội thảo có cố vấn trưởng, trưởng hợp phần III Dự án Quản lý Tài nguyên nhiên bền vững, ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học và đại diện hơn 10 Vườn quốc gia, khu bảo tồn về tham dự.

 

Các chuyên gia CNTT đến từ Đại học công nghệ, đại học quốc gia Hà Nội đã giới thiệu tổng quan về kiến trúc, các chức năng chính về cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia hiện nay, hướng dẫn thực hành lập tài khoản, nhập dữ liệu đa dạng sinh học của đơn vị mình và TS. Đỗ Văn Tứ, TS. Nguyễn Thế Cường đến từ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật chia sẽ kinh nghiệm kiểm định, chuẩn hóa dữ liệu để nhập vào cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia.

 

Các đại biểu về tham gia cũng đã đặt ra tại hội thảo một số vấn đề quan tâm như: mức độ tin cậy, kiểm chứng dữ liệu khi chia sẽ lên hệ thống cơ sở dữ liệu da dạng sinh học quốc gia, vấn đề giữ bản quyền hay việc chuẩn hóa thông tin cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia.

 

Tại hội thảo tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở đa dạng sinh học quốc gia, TS. Lưu Hồng Trường – Viện trưởng viện Sinh thái học Miền Nam chia sẽ kinh nghiệm điều tra, khảo sát, quan trắc đa dạng sinh học và quản lý dữ liệu tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

 

Trong ngày 11 tháng 4 năm 2018, các đại biểu và các chuyên gia về dự hội thảo tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở đa dạng sinh học quốc gia đi hiện trường tham quan Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và mộ số mô hình mà Dự án Quản lý Tài nguyên thiên nhiên bền vững – hợp phần III đang triển khai thực hiện như: ủ phân hữu cơ và cải tiến sử dụng đất dựa vào cơ chế chia sẽ lợi ích; sử dụng máy bay không người lái để giám sát rừng,…