Thông báo kết luận của ông Lê Văn Hương, giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tại cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 5 năm 2020

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2020, ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã chủ trì cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 5 năm 2020. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo cơ quan, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công việc trong tuần 2, phương hướng tuần 3 năm 2020 và ý kiến của Ban giám đốc Vườn quốc gia. Ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc, ngoài thực hiện chuyên môn thường xuyên trong tuần 3 tháng 5 năm 2020, một số nhiệm vụ tiếp tục tập trung thực hiện như sau:

  1. Hạt kiểm lâm

Xây dựng đề cương báo cáo về các hộ dân làm chuồng trâu, bò, ngựa tại tiểu khu 112a; mời các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường cháy tại tiểu khu 27; xây dựng và thực hiện tuần tra bằng Flycam trên lâm phần trạm kiểm lâm theo kế hoạch; phúc tra công trình PCCCR 2019-2020; lên lịch trực, lịch tuần tra và kiểm tra việc thực hiện đối với các hộ nhận khoán bảo vệ rừng; rà soát, lập kế hoạch và giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên lâm phần các trạm quản lý; thực hiện phương án QLBVR theo phương án diện tích tự quản lý; tiếp tục trực PCCCR tại trạm Kiểm lâm Đạ Long đến hết ngày 31/5/2020; triển khai thực hiện văn bản của UBND tỉnh về xử lý các nội dung báo chí phản ánh vi phạm Luật Lâm nghiệp tại khu vực Quốc lộ 27C,…

  1. Phòng Tổ chức – Hành chính

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận giao ban, văn bản giao việc hàng ngày của lãnh đạo; xây dựng các báo cáo 6 tháng đầu năm: Dân chủ, dân vận…; chuẩn bị một số nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành Ioffice,….

  1. Phòng Kỹ thuật và nghiên cứu khoa học

Tham gia phát tiền giao khoán cùng phòng Tài vụ; phối hợp công tác tuyên truyền thực hiện hợp đồng cho các hộ dân; cập nhập theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; lập danh sách những hộ dân vi phạm để thanh lý hợp đồng giao khoán; tham mưu văn bản kế hoạch trồng rừng năm 2020,…

  1. Phòng Kế hoạch và hợp tác quốc tế

Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ dựa án cấp bách; tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương sửa chữa; tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ vùng đệm năm 2020 theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012.

  1. Phòng Tài vụ

Hoàn thiện biên bản làm việc với đoàn kiểm toán nhà nước; giải ngân các nguồn kinh phí năm 2020; tham mưu mua sắm; lập quỹ phòng chống thiên tai; phát tiền giao khoán quỹ IV năm 2019 và quý I năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước,….

  1. Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường

Lên kế hoạch tổ chức tham quan, lưu trú và diễn giải tại trung tâm, trên tuyến cho các đoàn khách đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định và báo cáo gửi Công an tỉnh; thực hiện các hạng mục giáo dục môi trường năm 2020,…

  1. Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo tiến độ; hoàn thiện các đề xuất KHCN mới; thực hiện kế hoạch chăm sóc VTV và sưu tầm cây quý hiếm năm 2020; tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển Vườn ươm; làm việc với Viện nghiên cứu động vật hoang dã Leibniz về kết quả ban đầu; tiếp tục khảo sát khu hệ thú bằng bẫy ảnh,…