Ký kết quy chế phối hợp thực hiện truyền thông quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học

(LĐ online) – Sáng 20/5, UBND huyện Lạc Dương phối hợp với Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup – Núi Bà và Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện truyền thông quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
 
MG2768: Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà ký kết quy chế phối hợp
 Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương và Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà ký kết quy chế phối hợp
 
Tại buổi lễ, UBND huyện Lạc Dương và VQG Bidoup – Núi Bà đã ký kết và triển khai quy chế phối hợp thực hiện truyền thông quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Quy chế phối hợp do Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học hỗ trợ xây dựng nhằm tăng cường công tác truyền thông về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học tại địa phương. Qua đó góp phần chuyển đổi nhận thức cộng đồng về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Quy chế này góp phần củng cố cam kết của các bên liên quan dành cho các can thiệp giảm cầu tiêu dùng thịt thú rừng và chim hoang dã thông qua các chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi và quan niệm xã hội. Đồng thời, tiến tới thành lập các nhóm Bảo tồn cộng đồng trên địa bàn huyện Lạc Dương nhằm huy động sự tham gia của cả cộng đồng trong việc nâng cao giá trị quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học. 
 
Tại lễ ký kết, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất vai trò, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các bên. Đồng thời đưa ra kế hoạch cụ thể về hỗ trợ và triển khai hoạt động truyền thông các nhóm Bảo tồn cộng đồng trong chiến lược truyền thông nhằm giảm cầu tiêu thụ động vật hoang dã trong khuôn khổ Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học của dự án VFBC. 
 
Các đại biểu thảo luận tại lễ ký kết
Các đại biểu thảo luận tại lễ ký kết
 
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Chí Quang Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho hay: “Truyền thông ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong hoạt động ngăn chặn vi phạm về bảo tồn động vật hoang dã, cũng như nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong các nỗ lực về bảo tồn. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ, huyện Lạc Dương và VQG Bidoup – Núi Bà cùng các cơ quan liên quan sẽ đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động truyền thông cũng như các hợp tác khác nhằm tăng cường bảo vệ rừng và đa dạng sinh học tại địa phương”. 
 
Theo ông Nguyễn Lương Minh – Phó Giám đốc VQG Bidoup – Núi Bà: “Công tác bảo tồn không chỉ là nỗ lực của riêng các VQG và ngành kiểm lâm mà sự tham gia của cộng đồng, chính quyền và các tổ chức tại địa phương là hết sức cần thiết. Quy chế này là cơ sở quan trọng tạo điều kiện tăng cường sự phối hợp giữa VQG Bidoup – Núi Bà với chính quyền và cộng đồng người dân khu vực xung qunh VQG, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và đa dạng sinh học tại Bidoup – Núi Bà”. 
 
Các đại biểu tham dự lễ ký kết
Các đại biểu tham dự lễ ký kết
 
Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học (dự án VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện nhằm mục tiêu duy trì và tăng cường chất lượng rừng, bảo vệ và duy trì ổn định các loài động vật hoang dã ở những tỉnh có giá trị bảo tồn. Hiện VFBC đang được triển khai tại 6 tỉnh và 3 VQG trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có VQG Bidoup – Núi Bà. Một trong những mục tiêu hợp tác quan trọng giữa Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học và VQG Bidoup – Núi Bà là giảm thiểu tỷ lệ tiêu thụ động vật hoang dã thông qua hai nhóm hoạt động chính: thực hiện các chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi và quan niệm xã hội nhằm giảm cầu về sản phẩm động vật hoang dã; khuyến khích sáng kiến cộng đồng chung tay bảo vệ động vật hoang dã và tài nguyên thiên nhiên. 
Nguồn: Báo Lâm Đồng