Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Minh gữi chức vụ Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà

Chiều ngày 17 thắng 9 năm 2018, tại Văn đại diện Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Minh, Giám đốc Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà gữi chức vụ Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Tham gia buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà có ông Phạm S – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Hồng Quyết – Phó giám đốc Sở Nội vụ, đại diện một số cơ quan và cán bộ chủ chốt của đơn vị

 

 

Ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Minh giữ chức vụ Phó giám đốc VQG.

 

Theo quyết định ông Nguyễn Lương Minh được bổ nhiệm gữi chức vụ Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà có thời hạn 5 năm.