Đoàn Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham quan các mô hình phát triển tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trong đó có lịch trình tham quan mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng và mô hình nuôi trồng thủy sản cá nước lạnh tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

 

Một số hình ảnh của Đoàn Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham quan, nghe báo cáo giới thiệu các mô hình hoạt động hiệu quả tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (ngày 14 tháng 4 năm 2023).