Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra thực tế công tác quản lý bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Trong chuyến công tác làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về vấn đề phát triển nông nghiệp, nâng cao hiệu quả phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Chiều ngày 8 tháng 4 năm 2023, ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đoàn công tác đã dành thời gian đi kiểm tra thực tế tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

 

Một số hình ảnh của ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đoàn công tác tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà