Một số nhiệm vụ tiếp tục tập trung thực hiện đến hết tháng 7 năm 2021

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình đã thực hiện công việc trong trong tháng và ý kiến của các đồng chí Phó giám đốc vào sáng ngày 18 tháng 7 năm 2021. Ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc, ngoài thực hiện chuyên môn, một số nhiệm vụ tiếp tục tập trung thực hiện trong tháng 7 năm 2021 như sau:

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến ngày càng phức tạp, số ca nhiễm virut ngày càng tăng ở nhiều địa phương trên cả nước nói chung và ở Lâm Đồng nói riêng yêu cầu các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ y tế, UBND tỉnh. Phòng Tổ chức – Hành chính liên hệ với Sở y tế, các ngành chức năng về việc tiêm phòng vaccin phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cho công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục phối hợp xây dựng phương án sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP. Hạt kiểm lâm tăng cường tuần tra mật phục 24/24h tại các điểm nóng trên lâm phần Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; rà soát, lập kế hoạch và giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên lâm phần các trạm quản lý. Các trạm Kiểm lâm thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát rừng trên các lâm phần của các trạm kiểm lâm quản lý, vùng giáp ranh, diện tích tự quản lý; phân công các tổ nhận khoán thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng dịch theo quy định tránh tình trạng người dân lợi dụng dịch Covid-19 bùng phát, vào phá rừng, lấn chiếm đất rừng,… trái pháp luật. Phòng Kế hoạch tiếp tục phối hợp cùng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020-2030 của VQG Bidoup – Núi Bà;…