Phát hiện 1 loài thực vật mới cho khoa học thuộc họ Nhót (Elaeagnaceae)

 

Các nhà khoa học Viện Sinh học Nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nhật Bản, Campuchia và Thái Lan vừa phát hiện và mô tả 1 loài thực vật mới thuộc họ Nhót (Elaeagnaceae) ở khu vực Đông Dương và Thái Lan; loài mới này được đặt tên là Elaeagnus elongatus Tagane & V.S. Dang.

Loài mới Elaeagnus elongatus Tagane & V.S. Dang được mô tả dựa theo mẫu vật thu từ Campuchia và Thái Lan, và trong đợt khảo sát gần nhất (năm 2014) của các nhà thực vật Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á thuộc Đại học Kyushu Nhật Bản thì loài này còn có vùng phân bố ở Vườn Quốc gia Bì Doup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam. Loài mới này có đặc điểm Cây bụi trườn, cành non có lông gỉ sắc; lá có dạng elíp đến elíp xoan, kích thước (2,4-)3,2-10 x (1,1-)1,5-4,2 cm, đầu nhọn có mũi, gốc tròn đến nhọn; hoa lưỡng tính, mọc thành chùm từ 1-3 hoa ở nách lá; quả dạng hình xoan, dài 1,4-1,9 cm.

nhot1
Đặc điểm nhận dạng loài Elaeagnus elongatus
Tagane & V.S. Dang

Loài mới này được đăng trên tạp chí chuyên ngành Thai For. Bull. (BOT.) 43: 30–35, tháng 12/2015.. Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập trang web: http://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin/article/view/44203

Nguồn: Viện Sinh học Nhiệt đới