Tập huấn kĩ năng diễn giải Giáo dục môi trường trên các tuyến du lịch cho cán bộ Vườn quốc gia và hướng dẫn viên cộng đồng

Ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, Ban quản lý Dự án tài nguyên thiên nhiên bền vững Lâm Đồng tổ chức tập huấn kĩ năng diễn giải Giáo dục môi trường trên các tuyến du lịch cho cán bộ Vườn quốc gia và hướng dẫn viên cộng đồng.

 

 

 

Khóa tập huấn nhằm nâng cao kĩ năng hướng dẫn, diễn giải Giáo dục môi trường trên tuyến du lịch ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và hướng dẫn Diễn giải viên sử dụng tài liệu Giáo dục môi trường, sử dụng các đối tượng hoặc công cụ dùng để diễn giải, nâng cao kĩ năng giao tiếp và xử lý tình huống, kĩ năng thuyết trình – thuyết phục, kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ, kỹ năng quản lý các thành viên.