Tập huấn về kỹ năng truyền thông số

Trong hai ngày (ngày 27/9/2023 và ngày 28/9/2023), tại hội trường Văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông số.

 

 

Lớp tập huấn được đạo diễn Ngô Quang Trí và bộ phận phát triển truyền thông số thuộc Trung tâm dịch vụ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp hướng dẫn cho công chức, viên chức, người lao động trong Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà về cách thức tiếp cận và sử dụng các thiết bị sẵn có như máy ảnh, điện thoại cho việc tạo hình; những bài học căn bản về bố cục và cách tạo hình phù hợp với truyền thông số; cách sắp xếp một đoạn phim ngắn, một đoạn video ngắn,…

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng biên tập hình ảnh, sử dụng thành thạo phần mềm đơn giản trong việc biên tập video và kiến thức về truyền thông số cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà trên nền tảng mạng xã hội.