Thông báo điểm xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ kết quả sát hạch xét tuyển viên chức của Hội Đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà ngày 18/9/2020.

Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2020, thông báo điểm xét tuyển viên chức của thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào làm viên chức của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2020, như sau:

(có bảng điểm chi tiết kèm theo)

Đề nghị các thí sinh trúng tuyển có mặt tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà trước ngày 30/9/2020 để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ, ký kết hợp đồng làm việc theo quy định (các trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thông báo để các thi sinh dự thi được biết, thực hiện./.

 

 

 

Download