Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2022

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

+ 08 cử nhân Du lịch, mã ngạch 01003.

+ 02 cử nhân môi trường, mã ngạch 01003.

+ 01 Đại học  Kế toán, Tài chính kế toán, mã ngạch 06031.

 

2. Yêu cầu tin học, ngoại ngữ:

+ Tin học: Tin học cơ bản.

+ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ khung năng lực loại 3.

 

3. Hình thức, lệ phí tuyển dụng:

+ Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua kiểm tra sát hạch.

+ Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đ/thí sinh.

 

4. Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập được cơ quan nhà nước có thẩm quyển chứng thực. Trường hợp bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

 

5. Thời gian, địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 12/8/2022

+ Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp cho ông Hà Văn Tiến).

Chi tiết đính kèm các file phía dưới:

Download