Thường trực Huyện ủy Lạc Dương có buổi làm việc với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà về tình hình quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên lâm phần quản lý của đơn vị tại địa bàn huyện Lạc Dương

Ngày 03 tháng 11 năm 2020, Thường trực Huyện ủy Lạc Dương có buổi làm việc với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà về tình hình quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên lâm phần quản lý của đơn vị tại địa bàn huyện Lạc Dương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tỉnh ủy tại chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26 tháng 3 năm 2015 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản”.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, MTTQ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương; công an, Ban chỉ huy quân sự huyện; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan, Ban quản lý rừng PHĐN Đa Nhim; Bí thư các xã, thị trấn thuộc huyện Lạc Dương. Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tham dự buổi làm việc huyện ủy Lạc Dương có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của đơn vị, đại diện các Trạm kiểm lâm.

 
   

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025 và ý kiến của các đồng chí tham dự buổi làm việc, thường trực huyện ủy Lạc Dương đánh giá: Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm của đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn Lạc Dương, các đơn vị chủ rừng có liên quan triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác QLBVR, phòng cháy chữa cháy rừng trên lâm phần được giao quản lý và đạt được nhiều kết quả quan trọng; do đó, số vụ, diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng, cháy rừng giảm giảm dần qua từng năm. Công tác trồng rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Các chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm, dự án JICA… được triển khai thực hiện có hiệu quả, giúp tạo thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Tuy nhiên, công tác phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương xử lý các vụ vi phạm Lâm luật trên địa bàn huyện chưa kịp thời, còn để kéo dài chưa thực hiện triệt để,…

Huyện ủy cơ bản thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới mà Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã nêu trong báo cáo và giao Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương tiếp thu, chỉ đạo, phối hợp xử lý các đề xuất, kiến nghị của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tại buổi làm việc.