Tổng cục Lâm nghiệp làm việc với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà về việc khảo sát, tham vấn xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP

Chiều ngày 4 tháng 7 năm 2022 tại Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, Tổng cục Lâm nghiệp có buổi làm việc với đơn vị về việc khảo sát, tham vấn xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018.

Về phía đoàn khảo sát Tổng cục Lâm nghiệp có đại diện Vụ pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp và các chuyên gia tư vấn. Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tham gia làm việc với đoàn khảo sát có Ban giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

 

Tổng cục Lâm nghiệp là đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Lâm Nghiệp trong kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà báo cáo những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong việc thực hiện Nghị định 156/2018/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định cho phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai thực hiện và theo các quy định của pháp luật nhà nước. Các đại biểu tham gia buổi làm việc đã cởi mở trao đổi, thảo luận và góp ý một số nội dung của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 156/2018/NĐ-CP như: về hoạt động sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong ba loại rừng; vấn đề về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, quyết định chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; quy định về dịch vụ môi trường rừng và các vấn đề liên quan khác.