Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà làm việc với Đoàn công tác sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh về trao đổi kinh nghiệm triển khai dự án tại TT Du lịch sinh thái và GDMT do Dự án JICA tài trợ

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã có buổi làm việc với Đoàn công tác sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh về việc trao đổi kinh nghiệm triển khai dự án tại Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường do Dự án JICA tài trợ.

Tham gia buổi làm việc có Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh có đại diện lãnh đạo, cán bộ của Sở; chuyên gia JICA Nhật Bản.

 

 

Được biết Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh được Chính phủ Nhật Bản tài trợ Phi dự án Cố vấn tăng trưởng xanh với hoạt động cử chuyên gia Nhật Bản đến tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ triển khai cơ chế chính sách các hoạt động tăng trưởng xanh của tỉnh và đang phối hợp với chuyên gia JICA xây dựng kế hoạch thúc đẩy du lịch sinh thái cộng đồng cho người dân tộc trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh theo hướng thúc đẩy hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng một cách bền vững.