Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà làm việc với Tổ chức Tình nguyện viên hợp tác hải ngoại Nhật Bản (JOCV)

Ngày 7 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Văn phòng, Lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà có buổi làm việc với Tổ chức Tình nguyện viên hợp tác hải ngoại Nhật Bản (JOCV) và nghe ông Lizuka Ryo, tình nguyện viên hợp tác hải ngoại Nhật Bản báo cáo các hoạt động trong 2 năm công tác tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà về ngành Marketing.

 

 

Tham gia buổi làm việc có ông Lê Văn Hương, Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà; ông Nguyên Lương Minh, Giám đốc Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường trực thuộc Vườn; ông Toshiaki, cố vấn cao cấp Chương trình tình nguyện viên JICA và một số cán bộ chủ chốt Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

 

 

Sau khi nghe báo cáo của ông Lizuka Ryo trong nhiệm kỳ làm tình nguyện viên công tác tại Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trưởng trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, Lãnh đạo đơn vị đã nghi nhận  sự đóng góp cho Trung tâm trong 2 năm qua, ông Lizuka Ryo đã  kế thừa, phát triển các hoạt động Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường từ những tình nguyện viên trước và biến các sản phẩm du lịch thành sản phẩm của riêng mình đặc biệt là việc đưa các hình ảnh, sản phẩm du lịch của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà lên mạng xã hội.

 

 

Lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản và Chương trình Tình nguyện viên hợp tác hải ngoại Nhật Bản (JOCV) cho Vườn quốc gia trong 12 năm qua, năm nào cũng có tình nguyện viên từ Nhật Bản đến làm việc, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho nhân viên Trung Tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường. Chương trình Giáo dục môi trường và Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng của Vườn quốc gia Bidou-Núi Bà phát triển tốt như hiện nay là có sự đóng góp của Chương trình Tình nguyện viên hợp tác hải ngoại Nhật Bản (JOCV).