Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà làm việc với doanh nghiệp xã hội Joy Foundation

Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã có buổi làm việc với doanh nghiệp xã hội Joy Foundation về việc trao đổi hợp tác thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục môi trường, bảo tồn phát triển rừng và đa dạng sinh học.

Tham gia buổi làm việc có Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; về phía doanh nghiệp xã hội Joy Foundation có ông Nguyễn Siêu Hạnh là nhà sáng lập, điều hành và các thành viên, đối tác của doanh nghiệp xã hội Joy Foundation.

 

 

Qua báo cáo giới thiệu, trao đổi về các lĩnh vực quan tâm giữa Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và doanh nghiệp xã hội Joy Foundation, hai bên thống nhất hợp tác: cùng nhau phối hợp thường xuyên, lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng của mỗi bên và huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các dự án và chương trình liên quan đến môi trường, mang đến các giá trị lâu dài và bền vững cho xã hội. Sự hợp tác sẽ bao gồm nhưng không giới hạn trong các lĩnh vực sau: xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục môi trường tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà; xây dựng và thực hiện các chương trình bảo tồn, phát triển rừng và đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà; nâng cấp mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà với định hướng tạo thu nhập cho người đồng bào thiểu số.