Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà làm việc với Trung tâm Dịch vụ Truyền hình, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2023, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà có buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ Truyền hình, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh về việc trao đổi phát triển một số chương trình của Đài sẽ thực hiện tại đơn vị. Tham gia buổi làm việc có Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; Trung tâm Dịch vụ Truyền hình có lãnh đạo Đài Truyền hình Thành phố Hồ chí Minh, Giám đốc TT Dịch vụ Truyền hình, đạo diễn, chủ nhiệm,…thực hiện các chương trình truyền hình.

 

Qua trao đổi thông tin giữa hai đơn vị, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và Trung tâm Dịch vụ Truyền hình thống nhất một số nội dung hợp tác, chia sẽ và sớm thực hiện các chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường, kỹ năng sống,…tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà trong thời gian tới.