Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác BQL Rừng phòng hộ Cần Giờ

Chiều ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác Ban quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ về việc trao đổi kinh nghiệm các hoạt động của hai đơn vị.

 

Tham gia buổi làm việc có Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Về phía Đoàn công tác Ban quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ có Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Hai đơn vị đã báo cáo kết quả đạt được về các chương trình hoạt động và chia sẽ, trao đổi những khó khắn, vướng mắc, tồn tại trong việc triển khai thực hiện đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; mô hình phát triển du lịch sinh thái; công tác truyền thông giáo dục môi trường,…

 

Một số hình ảnh tại buổi làm việc