Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức làm với Đoàn công tác Vườn quốc gia Bạch Mã

Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường Văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức làm với Đoàn công tác Vườn quốc gia Bạch Mã về việc trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động của hai đơn vị.

Tham gia buổi làm việc có Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Về phía Đoàn công tác Vườn quốc gia Bạch Mã có Giám đốc, Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Hai đơn vị đã báo cáo kết quả đạt được về các chương trình hoạt động và chia sẽ, trao đổi những khó khắn, vướng mắc, tồn tại trong việc triển khai thực hiện đặc biệt là trong các lĩnh vực về công tác truyền thông, tuyên truyền và quản lý bảo vệ rừng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng.

 

Một số hình ảnh tại buổi làm việc.