Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2020 tại hội trường Văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Về tham dự hội nghị gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong đơn vị.

 

 

Hội nghị lần lượt thông qua các báo cáo quan trọng về các mặt hoạt động của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2019, đa số các ý kiến của công chức, viên chức, người lao động đều nhất trí về các mặt hoạt động đã đạt được của đơn vị trong các báo cáo tổng kết, về các chỉ tiêu đạt được, những tồn tại, nguyên nhân yếu kém và các chỉ tiêu kế hoạch cũng như phướng hướng hành động năm 2020.Tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã tổ chức bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 theo đúng quy định.

 

 

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà năm 2019 thành công tốt đẹp và Nghị quyết đại hội đạt được đồng thuận nhất trí cao của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.